بازی و سرگرمی

بازی و سرگرمی

بازی در دنیای کودکان باعث آگاهی بیشتر آنها از دنیا و محیط اطرافشون می شود. در واقع کودک خردسال با بازی یاد میگیرد بهتر تجربه کند و مشکلات را حل  کند. بازی برای رشد کودک خردسال حیاتی است. کودکان دوست دارند با خانواده و بچه های دیگر بازی کنند و بازی به آنها ارتباط اجتماعی، مشارکت و رعایت نوبت را یاد می دهد.