پرده بکارت

پرده بکارت

بیشتر خانم ها با پرده بکارت (هایمن) به دنیا می آیند (بله! نه همشان). پرده بکارت یک بافت نازک است که ابتدای واژن را می پوشاند و به اندازه ها و شکل های مختلفی است. هیچ دلیل پزشکی برای پرده بکارت وجود ندارد اما بعضی ها معتقدند که باعث جلوگیری از عفونت می شود. آشنایی با انواع مختلف پرده بکارت در واقع جزئی از شناخت بدن برای یک زن محسوب می شود.