پرده بکارت

پرده بکارت

بیشتر خانم ها با پرده بکارت (هایمن) به دنیا میان (بله! نه همشون). پرده بکارت یک بافت نازک است که ابتدای واژن رو می پوشونه و به اندازه ها و شکل های مختلفه. هیچ دلیل پزشکی برای پرده بکارت وجود نداره اما بعضی ها معتقدن که باعث جلوگیری از عفونت میشه. آشننایی با انواع مختلف پرده بکارت در واقع جزئی از شناخت بدن برای یک زن محسوب میشه.