گریه نوزاد

گریه نوزاد

چرا نوزادان گریه می کنند؟ همیشه علت گریه نوزاد دقیقاً مشخص نیست، اما شما می توانید مطمئن باشید وقتی کودک شما گریه می کند، سعی دارد تا به شما بگوید چیز درستی نیست. گریه نوزاد اصلی ترین شکل ارتباط برقرار کردن با شما است. گرسنگی، تشنگی، گرما و سرما، نفخ شکم و خواب آلودگی عمده دلایل گریه نوزادان است.
گاهی نوزاد فقط یک نوازش از مادر یا پدر می خواهد. او عاشق احساس امنیتی است که در آغوش شما پیدا می کند. اما نگران نباشید، با گذشت زمان راحت تر می توانید علت گریه نوزاد را متوجه شوید.