پس از تولد

پس از تولد

نوزادان تازه متولد شده می توانند کوچک و ضعیف به نظر برسند، اما همیشه زیبا هستند.
"یک زن" نکات و توصیه هایی در مورد نحوه مراقبت از نوزاد تازه متولد شده شما برای شما دارد. اطلاعات این بخش به شما در درک صحیح نیازها و خواسته های کودک تازه متولد شده در روزهای اول حضورش در کنار شما کمک می کند. با مطالعه این مطالب می توانید آمادگی لازم برای مقابله با هرگونه فشار روحی و اضطراب وارد شده را به دست بیاورید.