غذای کمکی شیرخوار

غذای کمکی شیرخوار

یکی از مهمترین چیزهایی که یک نوزاد و شیرخوار نیاز دارد، رژیم غذایی متعادل و سالم است.
برای چند ماه اول (حدود 6 ماه)، تغذیه کودک، تنها از شیر مادر (و گاهی به ناچار شیر خشک) است. بعد از این دوره کم کم نوبت به غذاهای جامد می رسد. باید بدانید چه چیزی برای شروع غذای کمکی کودک شیرخوار شما مناسب است و چگونه از بروز آلرژی و حساسیت در کودک جلوگیری کنید.
این برای والدین می تواند دغدغه مهمی باشد. در "یک زن"، اطلاعات زیادی در مورد نحوه شروع غذای کمکی و مواد غذایی که در هر ماه می تواند به لیست غذاهای جامد خود اضافه کند و همچنین دستور العمل های غذای کودک را برای شما جمع آوری کرده ایم.