اخرین پریودیم ۱۸ /۶بوده طبق این تاریخ میشه ۱۱هفته ۶ولی سونوی قلب که در تاریخ ۱۴/۸رفتم ۶ هفتم بوده ms ...

اخرین پریودیم ۱۸ /۶بوده طبق این تاریخ میشه ۱۱هفته ۶ولی سونوی قلب که در تاریخ ۱۴/۸رفتم ۶ هفتم بوده msd هم ۱۲ mm

پاسخ صوتی

امتیاز 0.00 از 0 رای
به اشتراک گذاری مطلب :