اگر درروزهای تخمک گذاری بدلیل ترس از بارداری با پیشاب اورژانسی ١/٥حدود دوساعت بعد ازرابطه مشکوک استف ...

اگر درروزهاي تخمك گذاري بدليل ترس از بارداري با پيشاب اورژانسي ١/٥حدود دوساعت بعد ازرابطه مشكوك استفاده شود احتمال بارداري هست؟

پاسخ صوتی

امتیاز 2.00 از 1 رای
به اشتراک گذاری مطلب :