ایا خون قهوه ای ازروز ۴ قاعدگی تا ر وز۷ قاعدگی طبیعی است؟

ایا خون قهوه ای ازروز ۴ قاعدگی تا ر وز۷ قاعدگی طبیعی است؟

پاسخ صوتی

امتیاز 0.00 از 0 رای
به اشتراک گذاری مطلب :