کودکم‌دوساله‌است‌وقتی‌عصبانی‌میشود‌سرش‌به‌ زمین‌میکوبد‌لطفا‌راهنمایی‌کنید

کودکم‌دوساله‌است‌وقتی‌عصبانی‌میشود‌سرش‌به‌ زمین‌میکوبد‌لطفا‌راهنمایی‌کنید

پاسخ صوتی

امتیاز 0.00 از 0 رای
به اشتراک گذاری مطلب :