تو۲۷هستم بچم بیشترحرکاتش پایینه.تاحرکت میکنه فشارواردمیشه به مثانه واحساس دستشویی دارم این خطرناکه؟

من تو۲۷هستم بچم بیشترحرکاتش پایینه.تاحرکت میکنه فشارواردمیشه به مثانه واحساس دستشویی دارم این خطرناکه؟

پاسخ صوتی

امتیاز 5.00 از 1 رای
به اشتراک گذاری مطلب :