طبیعیه اگر کودک یک ساله بیشتر با تکرار کلمات حرف بزنه؟؟

طبیعیه اگر کودک یک ساله بیشتر با تکرار کلمات حرف بزنه؟؟

ابازا ابز البزالبزز

تلغ  بغعفبعغ

 تبعغبعغب

 تفبغعفبعغ

امتیاز 5.00 از 1 رای
به اشتراک گذاری مطلب :