هفته ۲۲بارداری هستم بواسیردارم که کاملا بیرون زده وبزرگ هم هست خونریزی نمیکنه ودرد هم نداره ، ا ...

سلام هفته ۲۲بارداری هستم بواسیردارم که کاملا بیرون زده وبزرگ هم هست خونریزی نمیکنه ودرد هم نداره ، اماروی بواسیروروی باسنم آبسه به اندازه نخود کوچیک میزنه وعفونت میکنه ودرد داره هربارکه عفونت خو دبخودتخلیه میشه دردم ازبین میره باآب ولرم میشورم و کاملا هم خشک میکنم ولی بازدوباره عفونت میکنه چیکارکنم که عفونت نکنه؟

پاسخ صوتی

امتیاز 5.00 از 1 رای
به اشتراک گذاری مطلب :