# نعوظ

نعوظ چیست؟

آلت تناسلی شامل دو بافت اسفنجی است که در دو طرف آن قرار دارد، این بافت توانایی جذب جریان خون و درنهایت رشد در اندازه ی خود را دارد. هنگامی که فرد تحریک می شود، مغز سیگنال هایی را می فرستد و این سیگنال ها باعث می شوند هورمون هایی آزاد شوند و این هورمون ها باعث باز شدن رگ ها می شود، رگ های باز جریان خون بیشتری را به بافت وارد می کند در واقع ورود جریان خون به بافت از خروج آن سریع تر می شود. سپس رگ ها فشرده می شوند و خون را در آلت تناسلی نگه می دارند. این عملکرد زنجیره ای باعث می شود که نعوظ انجام گیرد. وقتی مغز سیگنال ها را قطع می کند هورمونی هم آزاد نشده و آلت تناسلی به حالت اولیه برمی گردد.

نعوظ

اختلال در نعوظ می تواند به دلایل زیر باشد:

  1. آسیب در بافت مورد نظر که می تواند به دلیل فشار خون بالا، بیماری قلبی و کلسترول بالا باشد.
  2. سیگنال های نادرست مغز، بیماری های عصبی مثل MS، آلزایمر و پارکینسون می تواند باعث آن شود.
  3. ناکافی بودن جریان خون به آلت تناسلی

اولین اقدام برای درمان بیماری های ناتوانی در نعوظ، پیدا کردن علت آن می باشد.