# سونوگرافی

سونوگرافی با تابش امواج به بدن و بازتاب آن از بدن و تبدیل آن به تصاویر قابل مشاهده اطلاعات مهمی را به ما ارائه می دهد. و در واقع یک روش تشخیصی است که مشکلات غیر طبیعی بارداری را به ما نشان دهد. این روش غیر تهاجمی بوده و خطری برای مادر و جنین نداردو با این حال انجام زیاد آن توصیه نمی شود.
برای انجام سونوگرافی، ژلی را روی ناحیه ی شکم قرار می دهند تا به عنوان کنداکتورعمل می کند. امواج از استخوان ها و بافت ها عبور می کنند و دستگاه اطلاعات را به صورت تصاویر سیاه و سفید به ما می دهد.
از سونوگرافی واژینال در ابتدای بارداری برای تشخیص بارداری مولار و حاملگی خارج رحمی استفاده می شود.

سونوگرافی سه ماهه اول:

 • تایید بارداری
 • تایید ضربان قلب
 • تعیین سن بارداری یا بارداری خارج رحمی
 • تعیین لانه گزینی غیر طبیعی

سونوگرافی سه ماهه دوم:

 • برای تشخیص ناهنجاری های جنین
 • در هفته ی13-14 برای تشخیص سندروم داون
 • هفته ی 18-20 برای تشخیص ناهنجاری های مادرزادی
 • تایید بارداری چندقلو
 • تایید رشد
 • تایید مرگ داخل رحمی
 • شناسایی هیدرآمنیوس

سونوگرافی در سه ماهه سوم:

 • تعیین محل جفت
 • تایید مرگ داخل رحمی
 • مشاهده حرکت جنین
 • مشکلات رحم و لگن

از سونوگرافی نه فقط در بارداری بلکه برای تشخیص بیماری ها و مشکلات متعددی چه در زنان و چه در مردان استفاده می شود.

سونوگرافی