# رنگ چشم نوزاد

هنگام تولد رنگ چشم نوزادان با یکدیگر متفاوت است. رنگ چشم نوزاد، با گذر زمان به سمت تیره شدن رفته و با گذشت 6 تا 12 ماه ثابت می شود. بطور کلی تغییر در رنگ چشم نوزادان به دو دلیل ژنتیک و ملانین انجام می شود.

عوامل موثر در تغییر رنگ چشم نوزاد:

  • در ژنتیک، نوزاد ژن هایی که از پدر و مادر خود دریافت می کند در تعیین نهایی رنگ چشم آنها دخیل است. اگر پدر و مادر دارای چشمانی آبی باشند، رنگ چشم فرزند آنها دارای رنگ آبی، سبز و یا قهوه ای می شود. اما اگر مادر و پدر دارای رنگ چشم قهوه ایا باشند، رنگ چشم نوزاد مطمئنا قهوه ای خواهد شد، زیرا قهوه ای ژن غالب است. البته ژن ها فقط از مادر یا پدر به نوزاد منتقل نمی شود، ممکن است نوزادان رنگ چشم خود را از اجداد و نسل های گذشته به ارث ببرند.
  • ملانین عامل دیگری در تعیین رنگ چشم نوزاد است. ملانین همان رنگدانه هایی هستند که روی رنگ پوست نوزاد، مو و چشم تاثیر دارند. عامل مهم در تغییر رنگ چشم نوزادان، مقدار رنگدانه های پشت عدسی چشم آنهاست. اگر نوزاد میزان زیادی ملانین در عنبیه داشته باشد، رنگ چشم قهوه ای پیدا می کند، ولی اگر این مقدار در عنبیه کم باشد، رنگ چشم آنها آبی یا سبز خواهد شد. میزان ملانین پشت عدسی چشم نوزاد، ممکن است با بزرگ شدن او افزایش پیدا کرده و در طول سال‌ها، رنگ چشم‌های او رو به تیره شدن برود. البته این موضوع ممکن است رخ ندهد و با بزرگ شدن نوزاد رنگ چشم تغییر نکند. 

بطور کلی تغییرات رنگ چشم کودک به عوامل ژنتیکی، میزان رنگدانه و شرایط جغرافیایی و آب و هوا بستگی دارد که تغییرات آن هم در افراد مختلف و شرایط مختلف، متفاوت است.

زمان تثبیت رنگ چشم در نوزاد:

تغییر رنگ چشم نوزاد از 6 تا 9 ماهگی ادامه دارد. در این زمان اگر ملانین کافی در چشم ذخیره شود، باعث تثبیت رنگ چشم نوزاد خواهد شد. البته تغییر در میزان ملانین تا 3 سالگی کودک ممکن است ادامه پیدا کند. 

عکس رنگ چشم نوزاد