# رابطه جنسی

داشتن رابطه جنسی سالم باعث شادابی و کاهش استرس می شود. یکی از اصلی ترین علایق مردان در رابطه زناشویی دخول است اما برای زنان پیشنوازی و معاشقه از اصول مهم رابطه جنسی است. دانستن مراحل رابطه زناشویی، علایق مرد و زن در رابطه جنسی و وظیفه زن در روابط زناشویی در داشتن رابطه ای لذت بخش کمک کننده است. در این بخش تلاش خواهیم کرد تا به سوالات مشکلات زناشویی شما برای برقراری رابطه جنسی سالم و لذت بخش پاسخ دهیم.

مراحل یک رابطه زناشویی:

  • احساس آرامش در رابطه جنسی: لازمه تحریک جنسی خانم ها احساسات و عواطف آنها می‌باشد مردانی که همیشه به عواطف همسر خود توجه می‌کنند مسلما همیشه همسری آماده برای رابطه جنسی خواهند داشت
  • محل برقراری رابطه جنسی: اگر قصد تجربه یک رابطه جنسی عمیق را دارید محل برقراری رابطه برای زنان اهمیت دارد مثل مرتب بودن محیط، نور کم و ...
  • دما هنگام برقراری رابطه زناشویی: گرم بودن محل برقراری رابطه و گرم بودن اندام های بدن زنان در تحریک و ارگاسم آن ها موثر است
  • پیشنوازی و معاشقه در رابطه جنسی: برای مردان شاید تنها دخول از اصلی ترین علایق مردان در رابطه زناشویی باشد این در حالیست که در زنان پیشنوازی و معاشقه از اصول مهم حتی در برخی افراد مهم تر از دخول می‌باشد.
  • خانم ها در رابطه جنسی مقدم هستند: همسرتان را به ارگاسم نزدیک کنید سپس به ارضای خود متمرکز شوید.
  • بخشی از ارضای زنان مربوط به بعد از رابطه جنسی است قدردانی بوسه و در آغوش گرفتن همسر میل و خواسته وی را در دفعات بعدی چندین برابر می کند.

مناطق داغ و تحریک آمیز مردان برای زنان:

سعی کنید دو طرف گردن مرد را با بوسه‌های آرام تحریک کنید. با لمس و بوسیدن این قسمت در حالیکه صدای نفس زنانه درکنار گوش باعث تحریک و لذت مرد می‌شود.
لب‌ها هم برای مردان و هم زنان از قسمت های حساس بدن است، لب ها را در آغاز هم‌ آغوشی ببوسید.
شانه پشت و کمر او را به صورت گرد و با انگشت شصت ماساژ دهید. بعد مهره های کمر او را از بالا تا پایین ببوسید.

انتظار مردان از زنان در روابط زناشویی:

برای اینکه رابطه جنسی برای مرد لذت بخش تر شود، بهتر است وظیفه زن در روابط زناشویی را فراموش نکنیم:

  • آغازگر نبودن در رابطه جنسی یکی از خواسته های مردان در رابطه جنسی است.
  • برطرف نمودن بوی بد واژن یکی از سه خواسته اصلی مردان در رابطه جنسی می باشد.
  • نارضایتی از برخی رفتارهای جنسی زنان از مشکلات شایع مردان در رابطه است.

رابطه جنسی-مراحل یک رابطه زناشویی