# خارش در بارداری

دلایل خارش در بارداری:

در دوران بارداری به دلیل افزایش جریان خون، خارش پوست اتفاق می افتد. 

به دلیل کشیدگی شکم خارش در آن ناحیه ایجاد می شود. 

تغییرات هورمونی در بارداری و افزایش پروژسترون باعث خشکی پوست و در نتیجه خارش در بارداری شود.

خارش های خفیف در بارداری نگرانی ندارد اما اگر خارش شدید بود ممکن است به دلیل مشکلات کبدی (کلستازیس داخل کبدی) اشد. این عارضه معمولا در سه ماهه سوم بارداری اتفاق می افتد. 

راهکارهایی برای کاهش خارش در بارداری:

  • پوشیدن لباس های نخی و گشاد باعث می شود که کمتر با پوست برخورد کند و خارش نیز کمتر شود. 
  • به طور مداوم روی پوست کرم بزنید و بهتر است که از کرم های غیر عطردار استفاده کنید. 
  • کمپرس یخ روی ناحیه ای که دچار خارش شده است به مدت 10 دقیقه باعث کاهش خارش می شود.
  • بعضی وقت ها استفاده از صابون های عطردار ممکن است باعث ناراحتی پوست شود پس بهتر است از صابون های عادی و غیر عطردار استفاده کنید.
  • پرهیز از غذاهای تند و ادویه هایی که باعث افزایش خارش در بارداری می شود. 
  • اضافه کردن مقداری جوش شیرین در وان پر از آب و نشستن در آن باعث کاهش خارش در بارداری می شود. 

خارش در بارداری