# جفت قدامی

جفت قدامی چیست؟

وضعیت قرار گیری جفت در جلوی رحم و به سمت کمر مادر را جفت قدامی گویند. جفت قدامی باعث می شود که صدای قلب جنین و حرکت او سخت احساس شود. 
جفت قدامی در یک اسکن آنومالی در حدود هفته ی 20 مشخص می شود. 
زایمان سزارین برای افرادی که جفت قدامی دارند ممکن است دچار پیچیدگی باشد.چون برای شکاف دادن شکم دکتر باید بالاتر را شکاف دهد تا به جنین آسیبی نرسد. 
اگر زایمان قبلی سزارین بوده باشد احتمال این وجود دارد که جفت در محل زخم و دیواره ی رحم رشد کند. 
جفت قدامی ممکن است در آزمایش آمنیوسنتز اختلال ایجاد کند. اگر جنین د رموقعیت عرضی و یا بریچ قرار گرفته باشد و جفت نیز در موقعیت قدامی باشد با مشکلاتی مواجه خواهید شد. 

جفت قدامی


نکاتی در مورد جفت قدامی:

وزن تولد نوزادانی با جفت قدامی نسبت به سایرین بیشتر است. 
در جفت قدامی احتمال تولد نوزاد دختر بیشتر است. 
احتمال بروز جفت قدامی در مادران با گروه خونی o+   بیشتر است. 
جفت قدامی شروع مرحله زایمان طبیعی را به تاخیر می اندازد. 
جفت قدامی خطری برای بارداری ایجاد نمی کند اما ممکن است احتمال ابتلا به پر فشاری خون در بارداری، کندگی جفت، دیابت بارداری، رشد آهسته جنین و مرگ و میر را افزایش دهد.
وضعیت خواب مادر به هنگام لانه­ گزینی نطفه بر موقعیت جفت تاثیرگذار است.