# بارداری بعد از سقط

سقط جنین عمدی و قانونی پیچیدگی ها و مشکلاتی را در پی خود ندارد. دکتر ها معمولا توصیه می کنند که 3 ماه تا اقدام به بارداری صبر شود. اگر که سقط در ماه های آخر انجام شد باید وقت بیشتری از آن بگذرد.
سقط خود به خودی از دست رفتن جنین قبل از هفته ی 20 می باشد. بسیاری از سقط ها به دلیل عدم تکامل درست جنین اتفاق می افتد و حدود 50% سقط ها به دلیل مشکلات کروموزومی می باشد. 

اگر فردی بیش از 2 یا 3 سقط جنین داشته است قبل از اقدام به بارداری باید آزمایش هایی را انجام دهد:

  • آزمایش خون: برای تشخیص مشکلات هورمونی و ایمنی 
  • آزمایش کوروموزومی

نزدیکی تا 2 هفته بعد از سقط توصیه نمی شود تا از عفونت جلوگیری شود. چرخه ی قاعدگی تا 6 هفته بعد از سقط به حالت نرمال خود می رسد.   
در هر صورت قبل از اقدام به بارداری بعد از سقط باید با دکتر مشورت شود و بارداری سریع بعد از سقط توصیه نمی شود.

بارداری بعد از سقط