# آسیب پرده بکارت

پرده بکارت تنها با وارد شدن ضربه مستقیم و یا آمیزش جنسی دچار پارگی می شود. کارهایی مثل بلند کردن اجسام سنگین، کوهنوردی نمی تواند به پرده بکارت آسیب وارد کند.

خونریزی در آسیب پرده بکارت:

خونریزی در پرده بکارت به نوع آن بستگی دارد. پرده بکارت ارتجاعی و حلقوی بدون خونریزی هستند، اما در حالت عادی خونریزی پرده بکارت در حد دو قطره یا بیشتر هم می تواند باشد.
زمان خونریزی حدود چند دقیقه است و در صورتی که خونریزی ادامه دار باشد احتمال پارگی در اطراف واژن وجود داشته و نیاز به ترمیم دارد.

عوامل ایجاد آسیب به پرده بکارت:

خودارضایی، وارد کردن انگشت یا هر نوع وسیله درون واژن، دخول آلت تناسلی مرد، عمل های لگنی وخیم، ورزش های سنگین مثل ژیمناستیک

عوامل ایجاد آسیب پرده بکارت