بازیهای کودک نوپا

بازیهای کودک نوپا

کودک شما دوست دارد دنیا را کشف کند و همه چیز را تجربه کند و در واقع با بازی کردن و ماجراجویی دارد آموزش می بیند و یاد می گیرد. شما هم با ایده های جدید یک زن برای بازی با کوک نوپا، می توانید به رشد کودکتان کمک کنید.

هرچه کودک نوپا بزرگتر می شود بازی کردنش هم متناسب با سنش تغییر می کند. ولی در حال حاضر شما بهترین اسباب بازی برای او هستید.