‌من‌الان‌سه‌هفته‌هست‌امپول‌سه‌ماهه‌زدم‌ولی‌ازاون‌موقعه‌لکه‌بینی‌دارم‌چیکارکنم‌خوب‌بشم؟؟

سلام‌من‌الان‌سه‌هفته‌هست‌امپول‌سه‌ماهه‌زدم‌ولی‌ازاون‌موقعه‌لکه‌بینی‌دارم‌چیکارکنم‌خوب‌بشم؟؟

پاسخ صوتی

امتیاز 0.00 از 0 رای
به اشتراک گذاری مطلب :