نزیکی داشتم که مایع داخل نریخت و بیرون ارضا شد ده روز بعد پریود شدم احتمال بارداری بوده؟

6 آبان ماه پریودشدم 23 نزیکی داشتم که مایع داخل نریخت و بیرون ارضا شد ده روز بعدپریود شدم احتمال بارداری بوده؟

پاسخ صوتی

امتیاز 0.50 از 1 رای
به اشتراک گذاری مطلب :