شعر و قصه

شعر و قصه

فعالیت هایی مثل صحبت کردن، شعر خواندن، داستان سرایی، نقاشی کردن باعث تقویت و رشد ذهن کودک می شود.

کودکان خردسال از آواز و شعرهای آهنگین لذت می برند.

هر زمان از روز برای خوندن شعر و قصه مناسب است. حتی لازم نیست از روی کتاب برای کوچولو بخوانید می توانید عکس ها را نشان بدهید و شعر بخوانید با این کار قدرت تخیلش هم رشد می کند.