شناخت بدن

شناخت بدن

بدن یک ماشین است که می تواند در صورت وجود اختلال به ما نشانه هایی بدهد ولی برای شناخت این علائم باید بدن را بشناسیم و عملکرد طبیعی آن را بدانیم. خانم ها باید شناخت کافی از بدنشان که متفاوت از یک مرد هست داشته باشند. شناخت پرده بکارت، اندام های تناسلی و عملکرد آنها و همینطور آشنایی با دوره قاعدگی (پریود) و اختلالات قاعدگی برای زنان ضروری است.