تخمک گذاری

تخمک گذاری

در یک زن بالغ، هرماه تخمدان تخمک بالغی رو آزاد می کنه تا وارد لوله فالوپ بشه و برای لقاح با اسپرم آماده بشه.

از کجا بفهمم کی زمان تخمک گذاریمه؟ علائم اصلی تخمک گذاری چیه؟

درک درست از تخمک گذاری و زمان اقدام آن می تونه در اقدام به بارداری و جلوگیری از بارداری کمک کنه. هم چنین تشخیص مشکلات و بیماری های خاص رو هم شناسایی می کنه.