مراقبت های نوزاد

مراقبت های نوزاد

در روزی که کودک تازه متولد شده خود را به خانه می آورید، زندگی تان برای همیشه تغییر می کند. "یک زن" تمام نکات لازم برای مراقبت ازنوزاد تازه متولد شده را برای شما در اینجا گردآوری کرده است تا نگهداری از نوزاد برای شما راحت تر باشد.

شاید ساده ترین کارها، از تعویض پوشک نوزاد گرفته تا کارهای پیچیده تری مانند حمام کردن نوزاد در روزهای اول حضور نوزاد در منزل برای پدر و مادر دغدغه بزرگی باشد.