رشد زبان در کودکان 2-3 سال

رشد زبان در کودکان 2-3 سال

نوشته :
1398/9/27
امتیاز 0.00 از 0 رای

در این سن دایره لغات کودک شما دو برابر می شود و کودک جملات بلندتری را به کار می برد. غریبه ها کم کم می توانند حرف های کودکتان را در 3 سالگی بفهمند. کودک در این سن اسم های زیادی را به کار می برد مثل: دوست، نی نی ، ماشین

در این سن دایره لغات کودک شما دو برابر می شود و کودک جملات بلندتری را به کار می برد. غریبه ها کم کم می توانند حرف های کودک را در 3 سالگی بفهمند. کودک در این سن اسم های زیادی را به کار می برد مثل: دوست، نی نی ، ماشین و.. ولی خب فعل ها و صفات و کلمه های دیگر هم کم کم به کار می برد و  فرق "من" "تو" و "مال من" "مال تو" را می فهمد.

جملات و دستور زبان در رشد زبان  کودک:

در حدود 2 سالگی کودک جملات دو کلمه ای و در 3 سالگی  جملات سه کلمه ای را می تواند استفاده کند. کم کم دستور زبانش پیشرفت می کند و فعل های گذشته و آینده به کار می برد. کودک شما دستورهای دو قسمتی را درک می کند مثل: بیا این جا غذا بخور" اما اوایل ممکن است برایش سخت باشد و از تن صدا عصبانیت و خوشحالی شما را متوجه می شود. تا 3 سالگی کودک شما کلمه ها را به درستی تلفظ نمی کند.

رشد مهارت های گفت و گوی کودک:

کودک در این سن دیالوگ را یاد می گیرد و می تواند که اتفاقات روزمره اش را برای شما تعریف کند و یا بر اساس تجربه هایی که داشته داستان بسازد. کودک شما در 3 سالگی موقع بازی کردن حرف می زند.

نوشته :
به اشتراک گذاری مطلب :