بانک جامع اطلاعات دارویی مرتب شده بر اساس حروف الفبای فارسی و انگلیسی و طبقه بندی مارتیندل