بیمارستان  فوق تخصصی آپادانا بیمارستان فوق تخصصی آپادانا خصوصی
نشانی : خ - فردوسی ،خ- سپهبد قرنی ، نرسیده به پل کریم خان ، نبش خ- سپند
021-88827045 -
بیمارستان  فوق تخصصی آبان بیمارستان فوق تخصصی آبان خصوصی
نشانی : خ كريم خان زند، خ شهيد عضدي (آبان جنوبی)، پلاك 46
021-83839000 abanhospital.com
بیمارستان فوق نخصصی آراد بیمارستان فوق نخصصی آراد خصوصی
نشانی : خ سمیه، بین خ - دکتر شریعتی و بهار
021-77601095 -
بیمارستان فوق تخصصی آریا بیمارستان فوق تخصصی آریا خصوصی
نشانی : بلوار كشاورز ،  نبش وصال شيرازی
88967181-021 ( 20 خط ) -
بیمارستان فوق تخصصی آسیا بیمارستان فوق تخصصی آسیا خصوصی
نشانی : خ شهید بهشتی، خ  شهید احمد قیصر (بخارست)
021-88733571 www.asiahospital.ir
مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی دولتی
نشانی : خ- مولوی ،ایستگاه باغ فردوس
021-55606034 www.iums.ac.ir
بیمارستان فوق تخصصی اقبال بیمارستان فوق تخصصی اقبال خصوصی
نشانی : خ- آذربایجان ، تقاطع خیابان رودکی
021-66832765-6 http://eghbalhospital.com
مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی دولتی
نشانی : بزرگراه شهید چمران ،خ - یمن ، خ شهید اعرابی
021-230311 -
بیمارستان فوق تخصصی پارسیان بیمارستان فوق تخصصی پارسیان خصوصی
نشانی : سعادت آباد ، سرو شرقی ، نرسیده به میدان فرهنگ
021-22097131 -
مرکز پزشکی آموزشی و درمانی بوعلی (فوق تخصصی ) مرکز پزشکی آموزشی و درمانی بوعلی (فوق تخصصی ) عمومي غيردولتي وابسته به دانشگاه آزاد علوم پزشكي
نشانی : ميدان امام حسين ٬ ابتداي خ - دماوند,
021-33348035 www.bouali-hospital.ir
بیمارستان بانک ملی بیمارستان بانک ملی
نشانی : خ فردوسی ، ادارات مرکزی بانک ، روبروی سفارت آلمان
021-33113609 -
بیمارستان فوق تخصصی ایرانشهر بیمارستان فوق تخصصی ایرانشهر خصوصی
نشانی : خ شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی خ -جواد کارگر
021-77608061-9 -