# کمر درد بارداری

علت کمر درد در بارداری:

  • افزایش وزن بارداری: در طول دوران بارداری حدود 12 تا 15 کیلوگرم به وزن مادر اضافه می شود. ستون فقرات باید وزن اضافی رو تحمل کنند و این اضافه وزن روی تاندون و عضلات ستون فقرات و عروق و اعصاب لگن فشار وارد می کند.
  • تغییر وضعیت بدن: بارداری باعث تغییر مرکز ثقل بدن شده و اگر حالت بدن خود را ناگهانی تغییر دهید باعث ایجاد کمر درد بارداری خواهد شد.
  • تغییر در هورمون های بدن: هورمون های بارداری مثل ريلكسين باعث شل شدن رباط های لگن شده تا بارداری راحتی داشته باشید. این هورمون روی تاندون های ستون فقرات هم تاثیر گذاشته و باعث کمر درد می شود.
  • جداشدن عضلات: رحم در بارداری بزرگ شده و باعث جدا شدن عضلات موازی و راست شكم كه از دنده‌ها شروع و به استخوان لگن متصل است، می شود. این جدا شدن باعث کمر درد خواهد شد.
  • داشتن استرس: استرس در بارداری و فشار روحی باعث گرفتگی عضلات ستون فقرات می شود. در صورت تنش های عصبی این درد بیشتر خواهد شد.

روش هایی برای کاهش کمر درد در بارداری:

ورزش کردن، ماساژ، داشتن وضعیت مناسب هنگام نشستن و ایستادن، استفاده از بالشت های زایمان، طب سوزنی، حمام آب گرم، استفاده از کفش های مناسب برای دوران بارداری

علت کمر درد در اوایل بارداری