# پارگی کیسه آب

پارگی کیسه آب در دوران بارداری یکی از مواردی که ممکن است اتفاق بیافتد. کیسه آب، جنین را احاطه کرده و جنین درون آب این کیسه شناور است. علاوه بر آن کیسه آب نقش حفاظتی از جنین را بر عهده داشته و از آسیب و ضربه جنین جلوگیری می کند.

چه چیزهایی باعث پاره شدن کیسه آب جنین میشود؟

  • بزرگ شدن جنین در هفته های آخر بارداری: با نزدیک شدن به زمان زایمان و افزایش حجم جنین احتمال پاره شدن کیسه آب وجود دارد.
  • عفونت در ماه های اولیه بارداری: عفونت در رحم مادر که در صورت وارد شدن عفونت به خون موجب پارگی کیسه آب می شود.
  • مبتلا شدن مادر به بیماری های فشار خون و دیابت بارداری: باعث افزایش مایع درون کیسه آب شده و کیسه آب پاره می شود.
  • ضربه، تصادف، زمین خوردن مادر هم از عواملی است که موجب پارگی کیسه آب می شود.

خطرات پاره شدن کیسه آب:

زایمان زودرس، اختلال های تنفسی عملکردی ریه و عفونت از عوارض پارگی کیسه آب هستند. اگر پارگی یا نشت کیسه آب در زمان مناسب حداکثر تا 24 ساعت بعد از آن تشخیص داده نشود، باعث عفونت و سایر عوارض جدی دیگر برای جنین یا مادر می شود.

تست پارگی کیسه آب:

حرکات جنین بعد از پاره شدن کیسه آب