# مایع آمنیوتیک

مایع آمنیوتیک چیست؟

مایع آمنیوتیک یک مایع شفاف و کمی زرد رنگ است که دور جنین را دربر می گیرد، مایع آمنیوتیک درون کیسه ی آمنیون قرار دارد. مایع آمنیوتیک از کلیه ی جنین ساخته می شود و توسط ادرار به کیسه ی آمنیون دفع می شود و مایع آمنیوتیک را می سازد. بعد از هفته بیستم بارداری بیشتر مایع آمنیوتیک ادرار است.

حجم مایع آمنیوتیک|رنگ مایع آمنیوتیک


داخل رحم، جنین داخل مایع آمنیوتیک شناور است. حجم مایع آمنیوتیک در هفته سی و چهارم بارداری افزایش می یابد و به 800 میلی لیتر می رسد.

وظایف مایع آمنیوتیک:

  • حرکت جنین داخل رحم که باعث رشد استخوان ها می شود.
  • تکامل ریه
  • حفظ دمای اطراف جنین و جلوگیری از از دست دادن حرارت.
  • حفظ جنین از صدمه های خارجی.

خارج کردن مقداری مایع آمنیوتیک توسط آمنیوسنتز اطلاعات مهمی را درباره ی جنس، سلامتی و رشد جنین به ما می دهد.
افزایش مایع آمنیوتیک را پلی هیدرآمنیوس و کاهش آن را الیگو هیدرآمنیوس می گویند که هرکدام مشکلاتی را ایجاد می کند.
 

کیسه آب جنین چیست؟ کیسه آب جنین چیست؟