# ماساژ نوزاد

فواید ماساژ نوزاد:

 • مطالعات نشان داده که ماساژ نوزاد به کمتر شدن گریه نوزاد کمک می کند. 
 • در هنگام ماساژ دادن هورمون سرتونین ترشح می شود که احساس خوشحالی را زیاد می کند، و هورمون کورتیزول که هورمون استرس است را کاهش می دهد. 
 • ماساژ نوزاد به گردش خون بهبود می بخشد که باعث شاداب شدن پوست کودک می شود. 
 • ماساژ نوزاد سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند و باعث کاهش بسیاری دردهای مزمن در بدن کودک می شود. 
 • همچنین ماساژ نوزاد به محکم کردن عضلات و انعطاف مفاصل نوزاد هم کمک می کند.
 • ماساژ نوزاد باعث ارتباط عمیق و محکم بین والدین و نوزاد می شود.

نکاتی در باره ی ماساژ نوزاد:

 • برای ماساژ از روغن مخصوص نوزاد استفاده کنید تا ماساژ راحت تر انجام بگیرد.
 • بعد از شیر خوردن یا هنگام گرسنگی نوزاد را ماساژ ندهید.
 • مکانی ساکت و گرم برای ماساژ دادن نوزاد پیدا کنید.
 • هنگامی که نوزاد تمایل به بازی کردن دارد او را ماساژ ندهید زیرا زیر دستتان آرام نمی گیرد.
 • مدت زمان ماساژ 5 تا 15 دقیقه بسته به تمایل نوزاد دارد. 
   

ماساژ نوزاد