# طول سرویکس

قسمت پایین یا دهانه رحم که با واژن در ارتباط است، سرویکس نامیده می شود. طول سرویکس در ورودی دهانه رحم قرار گرفته و اندازه آن در طول دوران بارداری به تدریج کم شده تا زمانی که دهانه رحم باز شده و زایمان انجام می شود. البته دهانه رحم ممکن است پیش از موعد نرم و باز شده و منجر به زایمان زودرس شود.

علت تغییر زودرس طول سرویکس در بارداری:

کشیده شدن رحم بیش از اندازه، خونریزی، عفونت، التهاب، سرویکس نامناسب

روش اندازه گیری طول سرویکس:

اندازه طول سرویکس در هفته های بارداری:

  • هفته 8 بارداری تا چهاردهم: حداقل طول سرویکس 2.8 سانتی متر و حداکثر 5.6 سانتی متر
  • هفته 15 بارداری تا بیست و هشتم: حداقل طول سرویکس 2.6 سانتی متر و حداکثر 5.2 سانتی متر
  • هفته 29 بارداری تا سی و هفتم: حداقل طول سرویکس 2.7 سانتی متر و حداکثر 5.2 سانتی متر

در طول سرویکس کمتر از 3 سانتی متر، احتمال نارسایی دهانه رحم وجود داشته و باید توسط متخصص دهانه رحم دوخته شود که به اصطلاح به این کار سرکلاژ گفته می شود. همچنین استراحت کمکی به افزایش طول سرکلاژ نمی کند اما می تواند از کوتاه تر شدن آن پیشگیری کند.

طول سرویکس در هفته های بارداری