# خواب در بارداری

در بارداری بدن دچار تغییراتی می شود که خواب را به هم می ریزد. 

دلایل خواب ناراحت در بارداری:

  • افزایش اندازه ی شکم
  • سوزش قلب
  • کمر درد
  • تنگی نفس
  • بی خوابی

بهترین وضعیت خواب در بارداری:

بهترین وضعیت خواب در بارداری خوابیدن به پهلو می باشد. به خصوص به سمت چپ. چون باعث می شود جریان خون و مواد غذایی راحت به جفت و جنین برسد.

وضعیت هایی که باید از آن خودداری شود:

  • خوابیدن به پشت: ممکن است باعث مشکلات تنفسی، هموروئید، کمر درد و فشار خون پایین شود.
  • خوابیدن به شکم: به دلیل افزایش اندازه ی شکم خوابیدن به روی آن سخت خواهد شد.
     

خواب در بارداری 

نحوه صحیح خوابیدن در بارداری نحوه صحیح خوابیدن در بارداری