# تامپون

تامپون چیست؟

تامپون وسیله ی بهداشتی است که خانم ها در دوره ی قاعدگی خود از آن استفاده می کنند. در واقع تامپون قبل از اینکه خون از بدن خارج شود آن را به خود جذب می کند.
قرار دادن تامپون و خارج کردن آن دردی ندارد. اگر بعد از گذاشتن آن دردی احساس کردید به دلیل آن است که تامپون به درستی قرار گرفته نشده است. تامپون هرگز در بدن گیر نمی کند. با وجود تامپون می توان حمام کرد.

طریقه استفاده از تامپون:

  1. دست خود را بشویید.
  2. به حالت اسکوات روی توالت بنشینید.
  3. سر تامپون را روی واژن بگذارید و تامپون را با انگشت اشاره به داخل فشار دهید.
  4. نخ تامپون را بکشید.
  5. هر 4 ساعت یکبار تامپون را عوض کنید.

طریقه استفاده از تامپون تصویری