# بارداری مولار

بارداری مولار چیست؟

بارداری مولار شکل و رشد غیر طبیعی در جفت می باشد. این مشکل از زمان لقاح اسپرم با تخمک ایجاد می شود. بارداری مولار 1 در 1000 اتفاق می افتد.
حاملگی مولار نتیجه ی یک اشکال ژنتیکی در هنگام لقاح است که باعث رشد بافت های غیر طبیعی در رحم می شود.

عدد بتا در حاملگی مولار - درمان حامگلی مولار

انواع حاملگی مولار:

بارداری مولار کامل:

بارداری مولار کامل شامل رشد قسمت های جفت می باشد و جنینی رشد نمی یابد. این مشکل هنگام لقاح تخمک با اسپرم اتفاق می افتد. در حاملگی مولار کامل جفت رشد می کند و باعث ترشح هورمون بارداری hcg می شود. سونوگرافی نبود جنین را نشان می دهد.

بارداری مولار ناقص:

بارداری مولار ناقص وقتی اتفاق می افتد که توده ی بارداری هم حاوی سلول های غیر طبیعی و هم جنین باشد. این جنین دارای نقائص هنگام تولد است.
در موارد خاصی که جنین دو قلو است یکی از آن ها رشد می کند و دیگری مولار می باشد. بافت جنینی رشد کرده بافت مولار را مصرف می کند.

علائم بارداری مولار:

  •  لکه بینی و خونریزی
  • حالت تهوع
  • ایجاد بیماری تیروئید
  • فشار خون بالا
  • افزایش میزان hcg
  • عدم حرکت جنین و ضربان قلب

درمان حاملگی مولار:

بیشتر بارداری های مولار خود به خود اتمام می یابند و یا به وسیله ی دارو سقط می شوند.

تفاوت حاملگی پوچ با مولار:

تا یک سال بعد از حاملگی مولار نباید اقدام به بارداری شود اما در حاملگی پوچ بعد از 3 ماه جلوگیری میتوان اقدام به بارداری کرد.