# اسپرم

تعریف اسپرم:

اسپرم سلول جنسی مردان است که همراه آب منی در هنگام انزال خارج می شود.اسپرم زایی درون بیضه انجام می گیرد.وقتی اسپرم با تخمک لقاح می کند تخم زیگوت را به وجود می آورد که بعدا به جنین تکامل می یابد.
در انسان اسپرم جنسیت جنین را تعیین می کند. یعنی اسپرم کروموزوم x  و یا y را حمل می کند و در نهایت وضعیت جنین را تعیین می کند. اسپرم ها هاپلوئید اند یعنی 23 کروموزوم دارند و همراه با تخمک 23 کروموزومی زیگوت 46 کروموزومی را تولید می کنند.

اسپرم

قسمت های مختلف اسپرم:

سر اسپرم:

سر بیضی شکل اسپرم اندازه ای حدود 5 تا 8 میکرومتر را دارد و از دو قسمت آکروزوم و هسته تشکیل شده است.

  • آکروزوم: این ارگانل حدود 40 تا 70 % سر اسپرم را شامل می شود و حاوی آنزیم های پروتئولیک است که باعث از بین بردن پوشش خارجی تخمک می شود.
  • هسته: این هسته از 23 کروموزوم تشکیل شده است.این قسمت از اسپرم با ورود به تخمک و لقاح با آن زیگوت 46 کروموزومی را ایجاد می کند.

گردن و قسمت میانی اسپرم:

این قسمت حاوی تعداد زیادی میتوکندری است که انرژی لازم برای حرکت را به دم می دهد.

دم اسپرم:

به آن فلاژل نیز می گویند. قسمت اساسی حرکت اسپرم است. طول آن حدود 50 میکرومتر می باشد. اختلالات در دم باعث ایجاد مشکلات ناباروری می شود.

بعد از انزال معمولا بیشتر اسپرم ها در محیط بیرون از بین می روند اما درون محیط واژن 1 تا 2 روز زنده می مانند. در شرایط آزمایشگاهی تا 7 روز نیز می توان آن را زنده نگه داشت.

قبل از انزال، اسپرم ها از مجاری عبور کرده و با مایعات وزیکول های آب منی، غدد لنفاوی، پروستات مخلوط می شوند. درواقع 65-75% آب منی از مایعات وزیکول های آب منی که شامل: آمینواسید، آنزیم، پروتئین، ویتامینc ، سیترات، فلاووین، فروکتوز، پروستوگلاندین و فسفریل کولین اند می باشد.

همچنین سلول های سرتولی مایعی را ترشح می کند که باعث انتقال راحت اسپرم به محاری جنتیال می شود.